Aż trudno w to uwierzyć, ale 3 maja odbędzie się po raz 27 Bieg Konstytucji.
Zapisy 10 km:
https://super-sport.com.pl/…/2231-27-bieg-konstytucji-dysta…

Zapisy 5 km:
https://super-sport.com.pl/…/2232-27-bieg-konstytucji-dysta…

Kilka ważnych informacji z regulaminu:
Bieg na 10 km i 5 km odbędzie się w dniu 3 maja 2019 r. (PIĄTEK) od godz. 9:30. Trasy biegów jak w poprzednim roku. 10 km (2 pętle po 5 km) – zaliczany jest do Lubuskiej Ligi Biegowej 2019 oraz Biegowego Grand Prix Powiatu Świebodzińskiego 2019. Uczestnicy zapisują się tylko i wyłącznie na jeden Bieg (5km lub 10 km), które będą rozpoczynać się o różnych godzinach. Trasa posiada atest (10 km i 5 km).
Wydawanie numerów startowych, chipów, pakietów startowych oraz weryfikacja zawodników odbywać się będzie w następujących terminach: 2 maja 2019 (czwartek) w godzinach 12:00 – 18:00 / w dniu biegu 3 maja 2019 (piątek) w godzinach 07:00 – 09:00
Zgłoszenia do Biegu Konstytucji na 10 km oraz biegu na 5 km – należy dokonywać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie super-sport.com.pl do 24 kwietnia 2019 roku i uiszczenie
opłaty poprzez stronę zapisów (uczestnik w ciągu 7 dni od rejestracji musi wnieść opłatę startową, w przypadku nie uiszczenia kwoty w tym terminie zostanie automatycznie skreślony z listy uczestników, aby nie blokować miejsca dla pozostałych uczestników, którzy chcą wystartować w biegu). Opłata startowa w Biegu Konstytucji (Bieg na 10 km oraz Bieg na 5 km) wynosi 35,00 zł. Limit łączny uczestników w Biegu na 10 km oraz Biegu na 5 km wynosi 400 uczestników (300 uczestników w biegu na 10 km oraz 100 uczestników na 5 km). Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu w biegu na 10 km, w przypadku wolnych miejsc w biegu na 5 km.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. W przypadku wolnych miejsc opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł. O ewentualnych wolnych miejscach organizator poinformuje po 24 kwietnia 2019 roku.