Poniżej załączamy Deklarację przystąpienia nowego biegu do LLB oraz Regulamin obowiązujący organizatorów biegów.

DEKLARACJA

REGULAMIN